fbpx

Общи правила и условия

Общи условия за използване на електронен магазин www.manukamed.bg С настоящите Общи условия се уреждат условията и редът за предоставяне на стоки от Манукамед ЕООД чрез сайта на Дружеството www.manukamed.bg (електронен магазин). С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на www.manukamed.bg, Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия за обслужване. Сайтът www.manukamed.bg се управлява от и принадлежи на Манукамед EООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Красно село.
За поверителността на Вашите данни
www.manukamed.bg обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че www.manukamed.bg има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта. За да Ви обслужваме и изпълняваме Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни:
  • име и фамилия
  • e-mail
  • телефон за връзка
  • адрес за фактура и доставка
  • пощенски код
Впоследствие имате възможност да коригирате тези данни от Вашия личен профил. Данните, които получаваме при поръчка, регистрация или разглеждане на страниците, се използват единствено за Вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки, връзка с Вас в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването на www.manukamed.bg. Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Вашият потребителският профил може да бъде изтрит от системата на www.manukamed.bg заедно с прилежащите към него данни при желание от Ваша страна.
Алтернативно решаване на спорове
Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22 ; уебсайт: www.kzp.bg. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.
Съдържание и авторски права
Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от manukamed.bg и са защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на съдържанието, на уебсайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на www.manukamed.bg. Използването на услугите и на уеб сайтът не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.
За продуктите
Информацията и продуктите на този сайт не са предназначени за диагностика, лечение или превенция на заболявания и здравословни проблеми.
Количка
Scroll to Top